Aanmelden Stedelijk in Praktijkmiddagen 2017-2018 (individueel)

Geachte ouder van groep 8 leerling,

U kunt uw deelname hieronder aangeven. Wij verzoeken u hieronder uw gegevens in te vullen.

Omdat we natuurlijk niet alle leerlingen gelijktijdig kunnen ontvangen verzoeken wij u een 1e en een 2e keuze aan te geven.

Aanmeldingsformulier