Verlof

Hieronder vindt u informatie over het aanvragen van (kortdurend) verlof.

Kort verlof

U kunt voor uw zoon of dochter kortdurend verlof aanvragen voor bijvoorbeeld een tandarts-bezoek via het CLIP. U levert hiervoor een briefje in met de reden van het verlof en uw handtekening.

Verlof van een dag

Verlof voor een hele dag kunt u aanvragen via de mentor van uw zoon of dochter.   U kunt dit per e-mail of per brief aan de mentor mededelen, hij of zij zal indien het verlof een geldige reden heeft zorgen dat het CLIP op de hoogte is van de afwezigheid.

Verlof langer dan een dag

Voor verlof langer dan een dag dient u contact op te nemen met de afdelingsleider van uw zoon of dochter. Hij of zij zal vervolgens aan u terugkoppelen of dit verzoek kan worden ingewilligd.