Ziekmelden

Is uw kind ziek en komt het niet naar school? Dan ontvangen wij graag uw ziekmelding via het Centraal Leerlingen Informatie Punt (CLIP).
Het CLIP is op schooldagen van 7:30 uur tot 16:30 uur bereikbaar onder het nummer (079) 33 10 300.

Let op: meld uw kind op tijd ziek. Als wij hiervan niet op de hoogte zijn, wordt de afwezigheid geregistreerd als spijbelen.