Talenturen

We zijn ervan overtuigd dat een combinatie van leren en een talent ontwikkelen een stimulerende werking heeft op de ontwikkeling, het zelfvertrouwen en het ondernemerschap van een leerling. Het enthousiasme en de energie die hieruit komt, willen we niet verloren laten gaan en daarom hebben wij talentenuren in het leven geroepen. Leerlingen uit alle leerjaren kunnen zich hiervoor aanmelden of kunnen idee├źn inbrengen.

Talenten zijn er in alle soorten en maten en ook de talentenuren kennen een diverse samenstelling. Zo hebben we de afgelopen jaren sport-, dans- en zangklassen gehad en is er zelfs een schoolband opgezet op initiatief van de leerlingen.

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn voor een talentenklas, zorgen wij voor een vakkundige docent en gaan we van start.

Aan deelname aan de talentenuren zijn wel extra kosten verbonden.