Deze week worden er bij alle brugklasleerlingen VAS-0 toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen van het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs.

Deze toetsen zijn een hulpmiddel voor docenten om te bepalen hoe vaardig een leerling is ten opzichte van andere leerlingen. Het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs bestaat uit vier toetsen in de eerste drie schooljaren. Toets 0 en Toets 1 worden in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs afgenomen. Toets 2 volgt in het tweede en Toets 3 in het derde jaar.

De toetsen van het volgsysteem zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van een leerling te vergelijken met andere leerlingen, los van de methode en docent. Voor deze toetsen hoeven leerlingen niet te oefenen. Op basis van de resultaten kunnen docenten extra ondersteuning of uitdaging aanbieden, zodat iedere leerling zich optimaal ontwikkelt.

Zes kernvaardigheden getoetst;

✓✓ Nederlands leesvaardigheid

✓✓ Nederlands woordenschat

✓✓ Nederlands taalverzorging

✓✓ Engels leesvaardigheid

✓✓ Engels woordenschat

✓✓ rekenen/wiskunde