Aanmelden

Vanaf deze pagina kan je je aanmelden voor het Stedelijk College. Het is natuurlijk prettig om, als je geïnteresseerd bent, eerst eens te komen kijken en de sfeer van het Stedelijk College te proeven.

De data van het Open Huis en de voorlichtingsavonden staan op deze site vermeld. Verder is er meer informatie te vinden over de aanmeldingsprocedure.

Wilt u direct het Inschrijfformulier raadplegen of downloaden dan is dat mogelijk via de button Inschrijfformulier.