Verlof

Hieronder vindt u informatie over het aanvragen van (kortdurend) verlof.

Kort verlof

U kunt voor uw zoon of dochter telefonisch kortdurend verlof aanvragen voor bijvoorbeeld een tandarts-bezoek via het CLIP.

Verlof van een dag

Verlof voor een hele dag kunt u aanvragen via de mentor van uw zoon of dochter.  U kunt dit per e-mail of per brief aan de mentor mededelen, hij of zij zal indien het verlof een geldige reden heeft zorgen dat het CLIP op de hoogte is van de afwezigheid.

Verlof langer dan een dag

Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen
Voor verlof langer dan een dag vraagt u schriftelijk toestemming bij Dhr. Reenalda, de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen. U kunt dit verlof per e-mail of per brief aanvragen. U ontvangt binnen een week een schriftelijke terugkoppeling of uw verzoek wordt ingewilligd.

Dhr. Reenalda beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. Hij mag uw kind maximaal 10 schooldagen vrijgeven. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie bij de schoolvakanties om kan nooit. Ook niet door de leerplichtambtenaar.

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

  • U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
  • Het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
  • Het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
  • U onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.

U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.