Ouderraad

De Ouderraad (OR)

De Ouderraad (OR) is geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de school en praat mee over ontwikkelingen in en om de school. Tevens is de OR een klankbord voor de schoolleiding en docenten van de school. Als ouderraad willen wij een intermediair voor de ouders zijn, de ontwikkelingen op school kritisch volgen, eventuele problemen signaleren en oplossingen en suggesties aandragen. En tenslotte ondersteunen wij ook bij feesten en evenementen op school en regelen we voor ouders en kinderen diverse activiteiten.

Vergaderdata
De ouderraad vergadert dit schooljaar met de schoolleiding op 3 september 2018, 6 november 2018, 14 januari 2019, 25 maart 2019, en 3 juni 2019. In het overleg met de schoolleiding komt van alles ter tafel wat er aan beleid op de school wordt ingevoerd. Ook de onderwerpen die de ouderraad zelf aandraagt, worden besproken.

Een greep uit de onderwerpen die jaarlijks besproken worden:

 • bij welke activiteiten bieden wij medewerking
 • het leerling tevredenheidonderzoek
 • begroting en besteding van de ouderbijdrage
 • verbetervoorstellen en diverse aandachtspunten

Wat vinden wij belangrijk

 • Klankbord voor ouders en school
 • Kwaliteit van het onderwijs
 • Communicatie/Informatie
 • Respect
 • Gezondheid
 • Veiligheid
 • Integriteit
 • Opvoedthema’s
 • Betrokkenheid bij de school

Hoe doen wij dat?

 • Financieel en praktisch
 • Vragen van een Ouderbijdrage
 • Contact met de leerlingraad
 • Regelen van zaken zoals inkoop
 • Vinger aan de pols houden
 • Communicatie via Social Media
 • Versturen van de Nieuwsflits
 • Organisatie van Thema avonden
 • Bijwonen van vergaderingen
 • Aanwezigheid bij Open Huis en Informatie avonden

Wat kunt u straks doen?

 • De Ouderraad is van ons allemaal
 • U steunt ons financieel door de betaling van de Ouderbijdrage
 • Zoek contact met ons, zodat wij vinger aan de pols kunnen houden
 • Denk met ons mee
 • Volg ons op social media
 • Blijf op de hoogte

Zoek contact met ons over zaken die u belangrijk vindt

Kom eens kijken bij onze vergaderingen.

 

Hoe kunt u ons bereiken?

via de mail: [email protected]

Contact

Of u nu vragen heeft over het werk van de ouderraad, of als u een onderwerp wilt aankaarten, dan kunt altijd contact opnemen met een vertegenwoordiging van de ouderraad [email protected].

In het geval van vragen met een gevoelig karakter zullen wij die uiteraard strikt vertrouwelijk behandelen. Mocht u daar prijs op stellen dan kan kunnen leden van de ouderraad in voorkomende gevallen ook een bemiddelende rol spelen. Het is in een dergelijk geval verstandig ook een telefoonnummer te vermelden zodat wij u persoonlijk kunnen benaderen.

Wordt ook lid van de ouderraad, alle hulp is welkom!!