Studiekosten

De school stelt iPads en leerboeken ter beschikking aan de leerlingen.

De iPad blijft eigendom van de school, bij ontvangst van de iPad moet u een omgangsprotocol ondertekenen waarin de afspraken staan die gelden bij het gebruik van de iPad. De leerlingen mogen de iPad mee naar huis nemen, mede omdat deze dient als hun agenda. Daarnaast bieden we een aantal boeken digitaal aan en kan de iPad in de les worden ingezet bij het maken van aantekeningen, opdrachten en toetsen of voor het opzoeken van informatie.

Om te voorzien in het beheer, onderhoud en de licentiekosten van de iPad wordt er een eigen bijdrage van 50 euro gevraagd.

De afspraak is dat leerlingen hun iPad altijd voorzien van een hoes en helemaal opgeladen mee naar school nemen.

Eventuele extra kosten

  • U heeft de keuze uw kind deel te laten nemen aan excursies en reizen. Voor deze activiteiten geldt een aparte bijdrage. Deze kosten staan vermeld in de informatie over de excursie of de reis.
  • Deelname aan talentenuren, bijvoorbeeld de Dansklas, Zangklas of de talentenuren Sport, brengt ook kosten met zich mee. De mentor van uw kind kan u hierover informeren.
  • Aan het begin van het jaar kunt u voor uw kind een garderobekastje huren. De huur bedraagt € 12,50 per jaar. Daarnaast moet u € 12,50 borg betalen die u aan het einde van hun schoolloopbaan weer terugkrijgt als er volgens het protocol is omgegaan met het kastje.
  • Leerlingen die stage lopen in het 3e en 4e leerjaar kunnen door het stagebedrijf verplicht worden zelf voor beschermende of representatieve kleding te zorgen. Dit kan kosten met zich meebrengen.

Schoolbenodigdheden als potloden, rekenmachine en geodriehoek zijn ook voor uw rekening. Aan het begin van het schooljaar informeren wij u welke spullen uw kind nodig heeft.