Ziekmelden

Is uw kind ziek en komt het niet naar school? Dan ontvangen wij graag op tijd een ziekmelding.

Ziekmelden kan op twee manieren;

  • Via de Magister app
  • Via het Centraal Leerlingen Informatie Punt (CLIP). Het CLIP is op schooldagen van 08:00 uur tot 16:30 uur bereikbaar onder het nummer (079) 33 10 300.

Let op: meld uw kind op tijd ziek. Als wij hiervan niet op de hoogte zijn, wordt de afwezigheid geregistreerd als spijbelen.