Basis en Kader

De basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg richten zich sterk op de praktijk. Dat betekent dat je vooral veel doet, naast algemene vakken als Nederlands, Engels en wiskunde. Het verschil tussen Basis en Kader is dat bij Kader de algemene vakken een belangrijkere plaats innemen.
De opdrachten zijn moeilijker en er wordt een groter beroep gedaan op zelfstandigheid en eigen initiatief. Bij Basis krijg je meer praktijklessen en ligt de nadruk wat minder op de algemene vakken.

Met een diploma van de basisberoepsgerichte leerweg kan je doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs niveau 1 en 2.
Met een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg kan je doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs niveau 3.

Leerwerktraject
Het leerwerktraject (LWT) is een variant op de basisberoepsgerichte leerweg, met nog meer praktijk en minder theorie. Je leert op school én in een bedrijf. Het LWT is een volwaardige leerroute binnen de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Dit betekent, dat een leerwerktraject met een diploma wordt afgesloten en dat je hiermee kunt doorstromen naar een vervolgopleiding op een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) of een Agrarisch Opleidingen Centrum (AOC).
Om toegelaten te worden tot het leerwerktraject moet je wel voldoen aan de toelatingseisen. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdelingsleiders bovenbouw.