MAVO

Op de mavo (of: theoretische leerweg) besteden we veel aandacht aan theoretische vakken als Nederlands, Engels en wiskunde. Met een mavo-diploma kun je toegang krijgen tot de vakopleidingen (niveau 3) en de middenkader-opleidingen (niveau 4) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Daarnaast geeft het de mogelijkheid om door te stromen naar de havo.

Aan het einde van het derde leerjaar kies je een van de profielen. Het vakkenpakket is afhankelijk van het profiel.

Om je te kunnen inschrijven voor de mavo moet je een theoretisch (TL) of een gemengd advies hebben, of een stevig kader-advies, waarvan de basisschool aangeeft dat groei naar TL verwacht wordt.