LWOO

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is een ondersteuning van vmbo-leerlingen die extra hulp of begeleiding nodig hebben om het vmbo-diploma te halen. Deze leerlingen krijgen hulp vanaf het eerste leerjaar en kan variëren van bijlessen en begeleiding tot trainingen om hen beter te laten studeren. Het ondersteunend onderwijs vormt dus geen aparte leerweg.

In de praktijklessen maken wij geen onderscheid tussen leerlingen met en zonder LWOO-indicatie. Voor de theorievakken als Nederlands en wiskunde, zitten deze leerlingen in kleinere groepen zodat zij meer aandacht en begeleiding krijgen.

Leerlingen met LWOO krijgen hetzelfde vmbo-diploma als de leerlingen die de reguliere basisberoepsgerichte leerweg volgen. Ze kunnen met dit diploma naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) niveau 1 of 2.

Als uw kind LWOO nodig heeft, kunt u hiervoor een indicatie aanvragen. Vermeld dit op het inschrijfformulier. De beslissing wordt genomen na een onderzoek naar de leervermogens van uw kind, bestudering van het onderwijskundig rapport van uw kind, overleg met u en advies van de regionale verwijzingscommissie.